जगद्गुरु श्रीअनन्तानन्दाचार्य Jagadguru Śrī Anantānandācārya
Composition
यतीन्द्राष्टकम् (Yatīndrāṣṭakam)
मन्त्रराज परम्परा स्तोत्र (Mantra-rāj Paramparā Stōtra)
श्रीअनन्तशिक्षामृत (Śrī Ananta-Śikṣāmṛta)
सद्विद्यार्थनिर्णयः (Sadvidyārtha-nirṇayaḥ)
सिद्धान्तदीपकः (Siddhānta-dīpakaḥ)
जगद्गुरु श्रीसुखानन्दाचार्य Jagadguru Śrī Sukhānandācārya
Composition
श्रुतिसिद्धान्तदीपिका (Śruti-siddhānta-dīpikā)
श्रीचित्रकूटमङ्गलम् (Śrī-Citrakūṭa-maṅgalam)
शिक्षाबत्तीसी (Śikṣā-battīsī)
जगद्गुरु श्रीसुरसुरानन्दाचार्य Jagadguru Śrī Sursurānandācārya
Composition
श्रीवैष्णवदिनचर्या (śrīvaiṣṇavadinacaryā)
जगद्गुरु श्रीपीपाचार्य Jagadguru Śrī Pīpācārya
Composition
श्रीवैष्णवधर्ममङ्गलम् (Śrī-Vaiṣṇava-dharma-maṅgalam)
प्रबोध-पचीसी (Prabōdha-Pacīsī)
चेतावनी (Cētāvanī)
जगद्गुरु श्रीभावानन्दाचार्य Jagadguru Śrī Bhāvānandācārya
Composition
भावनात्रयम् (Bhāvanā-trayam)
शिक्षादशकम् (Śhikṣhādaśhakam)
श्री नाभादास Śrī Nābhādāsa
Composition
भक्तमाल (Bhaktmāl)
जगद्गुरु श्रीमलूकदास Jagadguru Śrī Malookadāsa
Composition
मलूकशतकम् (Malook-Shatakam)

Share this page

 

॥ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॥