Stuti Poet Scripture
Śrī Rāmacandra Kṛpālu Bhaju Mana Gosvāmī Tulasīdāsa Vinaya-patrikā
Bhaye Pragaṭ Kṛpālā Gosvāmī Tulasīdāsa Śrī Rāmacaritamānasa
Bhavān Nārāyaṇō Devaḥ Brahmā Śrī Vālmīki Rāmāyaṇa
Jaya Rāma Ramā Ramanam Bhagavān Shiv Śrī Rāmacaritamānasa
Namāmi Bhakt Vatsalam Sage Atri Śrī Rāmacaritamānasa
Jaya Rāma Sadā Sukh Dhāma Hare Brahmā Śrī Rāmacaritamānasa
Jaya Sagun Nirgun Rup Vedas Śrī Rāmacaritamānasa
Vande Devam Viṣṇum Brahmā Śrī Adhyātma Rāmāyaṇa
Dinakara-kula-ketuḥ Sarva-Saundarya-Setuḥ Brahmā Śrī Bhushuṇdi Rāmāyaṇa
Rāma Rāma Mahābāho Paraśurāma Śrī Padma Mahāpurāṇa
Aho Kṛtartha'smi Jagannivāsa Ahalyā Śrī Adhyātma Rāmāyaṇa
Namo'stu Rāmāya Saśaktikāya Mahādev Shiv Śrī Adhyātma Rāmāyaṇa
ŚrīRāmamaṅgalāśāsanam Devī Kausalyā and others Śrī Vālmīki Rāmāyaṇa

Share this page

 

॥ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॥